Process Solutions Group Newsletters

Magyarországi, csehországi és szlovákiai bérváltozási trendek – PS regionális felmérés

Az elmúlt év során tapasztalható infláció nemcsak az árazásra gyakorolt komoly hatást, hanem az alapbérekben is számottevő változásokat figyelhetünk meg. Ötven magyar ügyfelünk adatait vizsgáltuk a bérelemek változásával kapcsolatban, melyek között nagyjából egyforma arányban szerepeltek kis, közepes és nagy munkavállalói létszámmal rendelkező cégek. A vizsgált magyar cégeknél az átlagos alapbér-növekedés 17,02% volt.  Régiós irodáink segítségével a szlovák és a cseh piac éves adatait is vizsgáltuk, ahol 10,98%, illetve 7,54% volt az átlagos bérváltozás a vizsgált cégek esetében.

Bérváltozások az infláció ellen

2023-09-21

News

Hungary

éves alapbérváltozás, bérváltozás medián, Process Solutions régiós felmérés, Magyarország, Szlovákia, Csehország, 2022-2023

Az elemzésünk során a 2022 júniusában érvényben lévő alapbéreket hasonlítottuk össze a 2023. júniusi alapbérekkel, valamint arra is kerestük a választ, hogy változtattak-e a cégek a cafeteria-rendszerükön 2022-ről 2023-ra, illetve vezettek-e be új, egyéb pénzbeni juttatást, így például költségtérítést vagy bónuszt.

 

Az összes vizsgált cégre az átlagos alapbér-növekedés 17,02% volt, ettől csak kissé marad el a medián, ami 16,18% a bérváltozásokra vonatkozóan.

 

  1. ábra: Alapbérváltozás (2022-2023)

 

 

A kisebb létszámú cégek esetében mind az átlag, mind a medián a teljes populációra vetített értékek körül mozog (átlag 17,25%, medián 16,77%). A legmagasabb növekedés a közepes méretű cégeknél figyelhető meg, itt az átlag 18,34%, a medián is hasonlóan magasabb, 17,2%. A legkisebb bérnövekedés a nagy létszámú cégeknél volt, itt az átlag csupán 14,87%, a medián pedig 15,09%.

 

  1. ábra: Alapbérváltozás cégméret (munkavállalói létszám) szerint

 

Fordított trend tapasztalható a cafeteria megváltoztatása és egyéb, új bérelemek bevezetését tekintve. Leginkább a nagyobb vállalatoknál figyelhető meg, hogy változtattak a cafeteria-rendszerükön – megemelték a keretet vagy új elemet vezettek be –, ez a szám pedig egyre csökken, párhuzamosan a foglalkoztatottak számával. A vizsgált cégek körében az egyik legnépszerűbb új juttatás a “car sharing” volt. Új bérelem bevezetése is főként a nagyobb létszámmal rendelkező vállalatoknál volt jellemző, leginkább távmunka és home office költségtámogatás formájában, míg a kis létszámú cégek esetében egyáltalán nem történt ilyen változás.

 

Nem mutatkozik szignifikáns különbség attól függően, hogy a vállalatoknál inkább fizikai vagy szellemi munkát végző foglalkoztatás jellemző, habár szellemi foglalkozású munkavállalók esetében a cégek nagyobb arányban vezettek be valamilyen egyéb plusz juttatást az alapbér emelése mellett.

 

  1. ábra: Alapbérváltozás a foglalkoztatás típusa szerint

 

Nem csupán magyar vállalatok körében végeztük el a felmérést, hanem hasonló formában a szlovák és cseh piac kiválasztott cégeinek éves adatait is összehasonlítottuk a régiós leányvállalataink segítségével.

 

Mind a szlovák, mind a cseh irodánk által elemzett adatok alapján elmondható, hogy a bérváltozás mértéke kisebb, és jobban közelít egymáshoz az átlagos bérváltozás és a medián. A vizsgált szlovák cégek esetében az átlagos bérváltozás 10,98%, a medián pedig 10,24%, a kutatásba bevont cseh cégek esetében még kisebb mértékkel találkozunk, az átlagos bérváltozás 7,54%, a medián pedig 7,83%-os értéket mutat.

 

  1. ábra: Szlovákiai átlagbérváltozás

Szlovákiai alapbérváltozás 2022.03-2023.03.

 

  1. ábra: Csehországi átlagbérváltozás

csehorszag-atlagber-valtozas 2022.03-2023.03.

 

* A kutatás ötven Magyarországon bejegyzett cég bevonásával és önkéntes adatszolgáltatásával készült. A kutatás során a magyar piac esetében 2022 júniusának és 2023 júniusának adatait használtuk. A szlovák és a cseh piac esetében 2022 márciusának és 2023 márciusának adatait hasonlítottunk össze.