Babos János, PS ügyvezető igazgatói levele

Visszatekintés a PS elmúlt másfél évére – Kihívások és sikerek. Tervek és BPO-piaci kilátások

A tavalyi és az idei év számos kihívással szembesítette a kiszervezett üzleti folyamatokat (BPO) szolgáltató vállalatokat, köztük a Process Solutions cégcsoportot is, és a – jelenlegi kilátásokat tekintve – még 2022 is rendhagyó esztendőnek ígérkezik.

Babos János, PS ügyvezető igazgatói levele

2021-07-10

News

Hungary

ügyvezető igazgatói kitekintés, Covid járvány, piaci trendek, digitális transzformáció, digitalizáció, technológiai fejlesztés, home office, üzletmenet-folytonosság, hibrid munkavégzés

Bár a Covid-világjárvány 4. hullámának várhatóan nem elkerülhető hatása sok bizonytalanságot jelent, de az idei nyár hírei már pozitív üzleti folyamatok elindulásáról is szóltak. A gazdaság mind magyarországi, mind európai szinten kezd magára találni, pozitív GDP adatok érkeznek, a cégvezetők pedig nagy várakozásokkal tekintenek a jövőbe.

Így itt az ideje annak, hogy a Process Solutions szemszögéből visszatekintsünk az elmúlt másfél év történéseire, elemezzük a pandémiához való alkalmazkodásunk eredményeit, levonjuk a tanulságokat, és szót ejtsünk a jövő lehetőségeiről, és közben kitérjünk a BPO-szolgáltatási piac kilátásaira is.

 

A világjárvány 2020 eleji kitörése eddig még soha nem látott kihívásokkal szembesítette a gazdaság élet szereplőit, így a PS-t és ügyfeleit is! Késedelem nélkül és egyszerre kellett alkalmazkodnunk egy egészségügyi vészhelyzet és az annak nyomán törvényszerűen kialakult  gazdasági világválság erős hatásaihoz, miközben fenn kellett tartanunk a mindennapi üzletmenet folytonosságát is.

Korábbi fejlesztési céljaink és – a járvány idején már folyamatban lévő – projektmunkáink megfelelőségenek pozitív visszaigazolását jelenti, hogy 2020 márciusában rövidebb mint két hét alatt képesek voltunk lebonyolítani a digitális átállást, így biztosítva az üzletmenetünk folytonosságát, valamint munkatársaink védelmét a „home office” munkaszervezési és technológiai lehetőségének megteremtésével, s mindezt az ügyfeleink által elvárt magas szintű  adat- és információbiztonsági  elvárásoknak való megfeleléssel.

 

Ezúton is megköszönjük a PS menedzsment nevében Csapatunk minden tagjának és Ügyfeleinknek is az átállás során mutatott támogatást és rugalmasságot, melyek alapvető fontosságúak voltak a sikeres átmenet megvalósításához.

 

A Covid-19 járvány első hulláma idején nagyon sok energiát fektettünk a Process Solutions életének újratervezésébe és -szervezésébe, hogy a folyamatosan változó körülményekhez folyamatosan alkalmazkodva minden vállalati funkciónk a legbiztonságosabban, összehangoltan és a lehető leghatékonyabban működjön!

Itt kell kiemelni és megköszönni annak BCP Task Force Team-nek a munkáját, amelyet már 2020 februárja végén megszerveztünk, mert tudtuk, hogy csak akkor van esélyünk alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezet rendkívüli kihívásaihoz, ha a mindenkori aktuális helyzet – akár napi gyakoriságú – elemzését követően, késedelem nélkül, gyorsan meghozzuk és megvalósítjuk a szükséges, összehangolt döntéseket. Ennek érdekében minden vállalati területről olyan szakértő munkatársak és tapasztalt külső tanácsadók vettek részt a BCP Task Force Team munkájában, akik közösen képesek voltak a hatékony döntéselőkészítést megvalósítani!   A gyors helyzetelemzés, a döntési alternatívák kidolgozása, a szükséges (leginkább technológiai) extraberuházások, a fejlesztések pontosan tervezett és irányított kivitelezése alapvető volt a PS új, „Covid-álló” működésének kialakításában.

 

Tudatában vagyunk, hogy üzleti sikereink alapját képzett és tapasztalt szakértőcsapatunk adja! Így munkatársaink egészségének védelme kiemelt fontosságú volt és maradt is a mai napig! Bár vállalatunknál alig-alig voltak igazolt fertőzöttek, folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk a járványügyi kockázatok csökkentéséhez szükséges intézkedések kidolgozására és bevezetésére, olyannyira, hogy ezek gyakran szigorúbbak is voltak, mint az állami szektorban.

 

Az első korlátozó intézkedések feloldása után, 2020. július 1-jével indult újra az élet a PS-ben – természetesen továbbra is a helyzet folyamatos értékelésével, és szükség esetén a tervek és folyamatok finomhangolásával. A nyár folyamán újraterveztük a költségvetést; döntéseket hoztunk a munkaidő-csökkentésről, az irodai szigorúbb távolságtartásról; ezen túl a munkatársak otthoni munkavégzésre is kaptak lehetőséget, akkor még heti 3 napban limitálva.

Az óvatos optimizmusunk csak néhány hónapig tarthatott, mivel ősszel jöttek az újabb korlátozások. Így újra teljes munkaidőben biztosítottuk a home office lehetőségét. Az irodai munka egészségügyi biztonságának növelésére bevezettük az „A és B hetes” munkarendet a minél kevesebb személyes kontaktus biztosítására; 50%-os maximális feltöltöttségű ülésrendet alakítottunk ki a biztonságos távolságtartás érdekében; és támogattuk a dolgozói parkolást is a tömegközlekedéssel való bejárás kockázatainak csökkentésére. Ezeken túl a személyes megbeszélések létszámát 2-3 főre korlátoztuk, a „normál életünkben” oly’ népszerű vállalati rendezvényeket és az offline képzéseket nem tartottuk meg, és felvételi stop is volt érvényben a minél kisebb kitettség biztosítása érdekében.

A fenti intézkedéseknek is köszönhetően képesek maradtunk ügyfeleink igényeinek úgy megfelelni, hogy – az #együttsikerül szellemében – a lehető legnagyobb biztonságban tudhattuk munkatársainkat is, ráadásul a létszámleépítést is el tudtuk kerülni.

 

A digitális átállásban való sikerünk annak is köszönhető, hogy – szolgáltatásaink jellegéből adódóan és megfelelő munkaszervezéssel – szinte minden háttér- és szolgáltatási funkciónk ellátható távmunkában.

Számos iparág nincs ilyen szerencsés helyzetben. Ügyfeleink ismeretében tudatában vagyunk, hogy a járvány nagyon különböző mértékben érintette a különböző iparágakat és szolgáltatási területeket. A bérszámfejtési tevékenységünk során rálátásunk volt a válságból adódó létszámleépítésekre, amelyek egyértelműen szemléltették az egyes szegmensek járványnak való kitettségét. Az ügyfélkörünkben azt láttuk, hogy a filmes szakma, a vendéglátás és a turizmus voltak a legsúlyosabban érintett területek.

Ezzel szemben a BPO szakma számára a pandémia újfajta ügyféligényeket is hozott, így például az újratervezésekből adódó feladatok, a kedvezmények és támogatások elszámolása, vagy az előrehozott cafetéria-kifizetések mindegyike plusz munkát és bővülő szolgáltatásokat jelentettek.

 

A járvány gazdasági életre gyakorolt pozitív hatásai között meg kell említenünk az információmenedzsment területének fejlődését. Sok olyan elvárást sikerült „megugrani” a digitalizációban, amelyeket a pandémia kényszere nélkül akár évekkel később valósítottak volna meg még a gazdasági élet olyan szereplői is, akik IT-hátterüket tekintve a fejlettebbek közé tartoznak. A korábbi, “részben digitális” megoldásokat továbbfejlesztették. Az is üdvözlendő jelenség, hogy a törvényalkotók mára kezdik megteremteni a kialakult helyzetnek megfelelő megoldások és módszertanok jogi hátterét is. Ez elengedhetetlen, legyen szó például a digitális ügyintézés lehetőségének kiterjesztéséről vagy a home office speciális sajátságaihoz adaptált munkajogi szabályozás igényéről.

 

Egészségügyi szakemberek szerint a Covid-járvány negyedik hulláma várhatóan egyik országban sem kerülhető el, sőt több európai országban más jelentős fertőzésszámokról számolnak be.  Azonban várakozások szerint –  az átoltottság mértékétől függően – másként alakul majd az újabb hullám gazdaságra gyakorolt hatása mint tavaly, már csak azért is, mert a vakcináció előre haladott volta más járványkezelési alternatívát biztosít, mint ami 2020 őszén lehetséges volt.  Így várhatóan a gazdaságok védelmében „teljes lezárásokra” nem kell számítani.

 

Ettől függetlenül számos bizonytalansági tényező befolyásolja még a mindennapi életünket, így a járványügyi helyzet folyamatos követése és az azokhoz való gyors alkalmazkodás képessége most is alapvető elvárás lesz. Így a PS BCP Task Force Team továbbra is kiemelt szerepet játszik.

A növekvő gazdaságból és a bővülő szolgáltatásokból adódó nagyobb piaci lehetőségeket munkaszervezési oldalról csak úgy tudjuk majd kiszolgálni, ha az eddig kialakított digitális folyamatoknak köszönhető hatékonyabb munkavégzést megőrizzük, alkalmazzuk és továbbfejlesztjük.

Itt kell megemlíteni a „digitális világ” térhódításával törvényszerűen egyre gyakoribb adat- és információbiztonsági fenyegetések kivédésének fontosságát, hiszen a BPO-szolgáltatók ügyfeleik  érzékeny üzleti adatainak tömegével dolgoznak. Nem véletlen, hogy az üzleti kockázatok közül egyre több vezető a kiberbiztonságot tekinti a legnagyobb hatásúnak.

 

A másik nagy menedzsmentkihívást a munkavállalók igényeinek figyelembe vétele és az otthoni +irodai hibrid munkavégzés megszervezése jelenti. Bár a járvány következtében a legtöbb szervezet jelentősen nagyobb rugalmasságot ért el a munkaszervezés területén, azonban korábban ismeretlen változások sorával is találkoznak cégek. Így világszerte tapasztalják a cégek, hogy jelentősen megváltoztak a dolgozói elvárások. A munkahely és az otthon fogalma a másfél évnyi pandémia alatt teljesen átalakult, új értelmet nyert, a köztük lévő éles határvonal eltünt. A home office létjogosultságának növekedésével a munkavállalók ma jelentősen nagyobb rugalmasságot várnak a munkáltatóktól, mint a járvány előtt, leginkább attól függően, hogy éppen mely élet- és/vagy karrierszakaszukban vannak.

A BPO-cégek mendzsmentjei számára az jelent hatalmas kihívást, hogy a számos bizonytalansági faktor mellett miként lehet egyszerre figyelemmel lenni a munkavállalóik széles skálán mozgó egyéni elvárásaira és közben biztosítani a hatékony és minőségi munkavégzést is. Sok esetben a menedzsment számára nehéz feladatot ad a minél optimálisabb munkaszervezési megoldások kialakítása a hibrid munkavégzés alkalmazása esetén.

A BPO-szektorban további kihívás – munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt – az új munkatársak képzésének és munkacsapatokba integrálásának kompromisszumok nélküli, sikeres megoldása a digitális térben, valamint a munkatársak további szakmai fejlesztése és megfelelő egyéni karrierútjuk menedzselése.

 

Végül, de nem utolsó sorban érdemes kitekinteni iparágunk növekedési lehetőségeire.

A BPO-piac növekedésének hajtómotorja, hogy a vállalkozások körében a jobb eredmények és a költségmegtakarítások reményében nő az üzleti folyamatok kiszervezésére való igény, illetve, hogy a technológiai környezet fejlődésének is kedvező hatásai vannak. Az olyan területek fejlődése, mint például a folyamatautomatizálás, a mesterséges intelligencia alkalmazása, a gépi tanulás és a „big data” elemzés ugyancsak előnyös hatással vannak a piac, és így a PS jövőbeli növekedési kilátásaira.

 

Mindent egybe vetve, bízunk abban, hogy a fentebb bemutatott intézkedéseink és eredményeink alapján a Process Solutions Csoport az elmúlt másfél eredményeit tekintve megőrzi meghatározó piaci szerepét a közép-európai régóban.

Célunk, hogy az eddigi sikeres megoldásaink alkalmazásával és további fejlesztésekkel a PS-sel  képesek legyünk a további fejlődésre és növekedésre, és ugyanakkor megfeleljünk mind Ügyfeleink, mind Munkatársaink magas szintű elvárásainak.

Ügyfeleink, Munkatársaink és Cégünk érdekei egybe esnek, így a járvány alatti szlogenünk továbbra is érvényes:  #együttsikerül